Енергийно оборудване и съоръжения от Чешката и Словашка републики
МИНИ
минно оборудване; комбайни за открити и закрити рудници;
специални машини за закрити рудници
хидравлични и механични стойки; метални крепежни профили;
транспортни лентови системи; гумени ленти; стоманени въжета;
съоръжения за раздробяване и подготовка на въглищата;
багери; булдозери; специални вагони;маркучи за високо налягане;
вентилационни и климатизационни ситеми; взривозащитени устройства;
ЕЛ. ЦЕНТРАЛИ
котли и горелки /РВS-ABB/ за различни горива;
комплектна доставка на топлоцентрали /на мазут, газ или въглища/
турбини / SKODA/ и оборудване за ТЕЦ и ВЕЦ;
КИП и А /ZPA/; измервателни и контролни уреди /METRA/; ЗАТ Прибрам
ел. мотори; генератори; тахогенератори; “МЕЗ”
лагери /специални, нестандартни/; уплътнения;
магнитно меки и твърди ферити; изделия от графитни материали;
ЕКО ПРОГРАМ - пречиствателни съоръжения, филтри;
водопречиствателни съоръжения и станции; реактори; резервоари;
тръби в т.ч. и безшевни; колена; тройници, щуцери;
биофилтри; цялата гама на SIGMA; промишлени помпи;
АЕЦ
комплексно оборудване от Ядрено Машиностроене
парогенератори; паронагреватели; съдове под налягане; контейнери;
помпи; арматура в т.ч. с ел. задвижки; проходки и дистанционно управление;
кабели ниско и високо напрежение / в т.ч. и съобщителни/; кабелни връзки;
арматура, фасонни детайли, помпи СИГМА
ЕЛ. МРЕЖИ
трансформатори; подстанции; изключватели, превключватели и др.
КИП и автоматика; кабели;
проводници / Cu, Al, Fe, FeAl /; изолатори - от стъкло, керамика, порцелан;
електромери; двойнотарифни часовници; средства за безопасност;
дизел-електрически агрегати / от 6 kVA до 720 кVA /;
релета; контактори; електронни елементи / TESLA /; ел. табла;
машини за ремонт и поддържане на мрежата;
електронни компоненти, полупроводници; осветителни тела; 

webdesign iStudio.cz